Instandhouding van monumenten

Beschrijving

11.03.2016

Om monumenten in Nederland in stand te houden worden er jaarlijks veel monumenten gerestaureerd en onderhouden. De overheid levert in de vorm van rijkssubsidies en laagrentende leningen hierbij een belangrijke bijdrage. Daarnaast speelt herbestemming en verduurzaming een steeds grotere rol rond de instandhouding van monumenten. Dit rapport geeft een beeld van de verwachte ontwikkeling en samenstelling van de instandhoudingsproductie van monumenten voor de periode 2015-2020. Wat is het aantal monumenten in Nederland, en welk deel daarvan staat op de Rijksmonumentenlijst? Hoe heeft zich de onderhoudsstaat van het monumentenbestand ontwikkeld? Welke subsidie- en overige financieringsregelingen zijn er en hoeveel budget is in de komende jaren beschikbaar? Wat is het effect van de decentralisatieregeling op de uitgaven van provincies aan rijksmonumenten? En wat betekent dit alles voor de instandhoudingsproductie in de toekomst? Deze studie geeft antwoord op al deze vragen.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.