Toekomstperspectieven sloopsector 2019

Beschrijving

27.09.2019

Het EIB heeft in opdracht van Vereniging voor Aannemers in de Sloop (VERAS) in beeld gebracht hoe de sloop- en asbestverwijderingsmarkt zich in de afgelopen vijf jaar heeft ontwikkeld en welke ontwikkelingen in de komende jaren zijn te verwachten. De marktstudie 2019 is een actualisatie van eerder onderzoek uit 2014, waarin apart ingegaan wordt op de betekenis van circulariteit voor de sloopbedrijven.

Hoe heeft de sloop- en asbestverwijderingssector zich in de periode 2013-2018 ontwikkeld? Wat zijn de vooruitzichten voor de periode 2019-2023? Zijn er verschillen tussen de verschillende onderdelen van de sloop- en asbestverwijderingssector en welke rol speelt beleid rond asbestdaken hierbij? Wat gaat circulariteit in de toekomst voor de sloopsector betekenen en zijn hier snelle veranderingen te verwachten?

Deze vragen staan centraal in de studie ‘Toekomstperspectieven sloopsector 2019 – ontwikkelingen en vooruitzichten’.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.