Sustainable Urban Delta

Beschrijving

26.04.2017

Sustainable Urban Delta, ontwikkelingen en investeringsopgaven in beeld

Ten behoeve van de NL Next Level campagne van VNO-NCW heeft het EIB een verkenning gemaakt van een aantal belangrijke maatschappelijke opgaven in de infrastructuur, de gebouwde omgeving en in de energietransitie.

Welke demografische ontwikkelingen zullen zich in de periode 2015-2030 voordoen? Hoe zal het welvaartsniveau, het opleidingspeil en de mobiliteitsvraag zich ontwikkelen? Wat zijn de ontwikkelingen rond de energietransitie? Welke fysieke investeringsopgaven in de infrastructuur, de gebouwde omgeving en in de energietransitie komen hieruit voort? En welke nieuwe (technologische) trends doen zich hier voor?

Deze en andere vragen staan centraal in de studie ‘Sustainable Urban Delta’.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.