Trends op de bouwarbeidsmarkt 2022-2026

Beschrijving

Spanning op de bouwarbeidsmarkt kan geleidelijk afnemen

Er zijn eerste voorzichtige aanwijzingen dat de spanning op de bouwarbeidsmarkt zijn hoogtepunt heeft bereikt. In combinatie met zeer gematigde groeiverwachtingen voor de productie in de komende jaren kan de spanning geleidelijk afnemen. De bouwopleidingen zitten al enkele jaren in de lift en de verwachting is dat 90% van het vereiste arbeidsaanbod in de periode 2023-2026 uit de opleidingen kan komen. Er zijn wel belangrijke verschillen tussen grote en kleine bouwopleidingen en tussen de
gebouwensector en de infrasector. In de laatste sector lijken de knelpunten een zeker structureel karakter te hebben. Er blijven bij het hier geschetste beeld dan ook inspanningen nodig om de aantrekkingskracht van de bouw op de arbeidsmarkt te behouden en te versterken.

Dit concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw in de zojuist verschenen rapportage ‘Trends op de bouwarbeidsmarkt – 2022-2026‘.

Het rapport is hier als PDF te downloaden.