Macro-economische verkenning betonakkoord

Categorieën: ,

Beschrijving

02.03.2016

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) de maatschappelijke kosten en baten geanalyseerd van verschillende handelingsperspectieven voor de verduurzaming van de betonketen. De publieke en private partijen in de betonketen werken toe naar een Duurzaam Betonakkoord. De doelstelling van het akkoord is afspraken met bedrijven te maken over de invoering van instrumenten die hen ondersteunen en stimuleren om te investeren in technische maatregelen waarmee een substantiële reductie van CO2-emissies en meer hergebruik van beton en cement in de betonketen kan worden bereikt.

Wat zijn de vooruitzichten met betrekking tot vraag en productie voor de relevante markten? En hoe kunnen deze inzichten worden vertaald naar ontwikkelingen voor de betonmarkt? Hoe (bedrijfseconomisch) rendabel zijn de investeringen in de betonketen die leiden tot minder CO2 uitstoot en meer hergebruik van betongranulaat? Welke instrumenten zijn kansrijk om deze investeringen te stimuleren (bijv. fondsen, minimum eisen, innovatiesubsidies, verwijderingsbijdrage)?

Deze vragen staan centraal in de discussienotitie ‘Macro-economische verkenning betonakkoord’.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.