De effecten van een prijsopslag op beton

Categorie:

Beschrijving

20.09.2017

De publieke en private partijen in de betonketen werken toe naar een Duurzaam Betonakkoord. De doelstelling van het akkoord is afspraken met bedrijven te maken over de invoering van instrumenten die hen ondersteunen en stimuleren om te investeren in technische maatregelen waarmee een substantiële reductie van CO2-emissies en meer hergebruik van beton en cement in de betonketen kan worden bereikt. In opdracht van Rijkswaterstaat heeft het Economisch Instituut voor de Bouw onderzoek verricht naar de economische effecten van een prijsopslag van € 1 op de kubieke meter betonprijs in het kader van de bekostiging van het Betonakkoord.

In welke mate treedt er een verschuiving op van Nederlandse betonproductie naar het buitenland? In hoeverre worden vindt substitutie plaats naar andere materialen door de prijsverhoging? En hoe is de verdeling van de effecten naar deelsectoren?

Deze en andere vragen staan centraal in het rapport ‘De effecten van een prijsopslag op beton’.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.