Stalbrandpreventie

Categorie:

Beschrijving

16.01.2019

In opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft het Economisch Instituut voor de Bouw onderzoek gedaan naar de preventie van stalbranden. Hierbij is er gekeken naar de kosteneffectiviteit, uitvoering en handhaafbaarheid van brandpreventie maatregelen voor bestaande stallen.

Het aantal stalbranden met dierlijke slachtoffers in Nederland is beperkt, echter het aantal dierlijke slachtoffers per stalbrand is groot. In de afgelopen jaren is het aantal dierlijke slachtoffers onder pluimvee en varkens sterk toegenomen.

In deze studie is de kosteneffectiviteit van vijf preventieve en zes schade beperkende maatregelen geanalyseerd. Hierbij is gekeken naar de mate waarin de maatregelen het aantal dierlijke slachtoffers verminderen en welke financiële kosten (maatregelen) en opbrengsten (vermeden schade) hiermee gemoeid zijn. Op deze wijze wordt inzicht geboden welke maatregelen per saldo relatief weinig kosten om een dierlijk slachtoffer te voorkomen en welke maatregelen relatief duur zijn. Vervolgens is er gekeken naar de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van de maatregel.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.