Bouwstenen voor beweegbare bruggen

Categorieën: ,

Beschrijving

09.11.2017

Het EIB heeft in opdracht van de provincie Noord-Holland een maatschappelijke kosten-batenanalyse uitgevoerd naar de vervanging van bruggen in de komende jaren. Het onderzoek gaat in op de effecten van meer prefabricage, standaardisering en aanpasbaar bouwen en beheren. Welke voordelen zijn er te behalen in de bouw- en onderhoudskosten als meer standaardisatie wordt toegepast? Wat betekent meer prefabricage en standaardisatie voor de hinder bij de aanleg en het onderhoud van bruggen? Welke milieuvoordelen zijn er te behalen? Naast de kansen wordt ook ingegaan op de randvoorwaarden voor toepassing van nieuwe werkwijzen. Welke mogelijkheden biedt een programmatische aanpak van de bruggenopgave? Wat betekenen de nieuwe werkwijzen voor de aanbesteding van deze projecten?

Deze en andere vragen komen aan bod in het rapport ‘Bouwstenen voor beweegbare bruggen; verkenning maatschappelijke kosten en baten’.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.