De maatschappelijke waarde van rijksvastgoed

Categorie:

Beschrijving

30.05.2019

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) wil met een brede waardebenadering invulling geven aan de nationale opgaven uit het regeerakkoord, zoals de klimaat- en energietransitie, circulaire economie, woningbouw en sociaaleconomische thema’s. Binnen deze benadering worden financiële en bredere maatschappelijke effecten zo optimaal mogelijk in de afweging betrokken en wordt ingezet op een gebiedsgerichte aanpak in samenwerking met de regio’s en waar mogelijk ook met marktpartijen. Hiertoe ontwikkelt het RVB een Regionaal Ontwikkelprogramma en als eerste stap hierin zijn acht concrete projecten opgenomen. In opdracht van het RVB heeft het EIB deze acht regionale projecten aan de hand van een maatschappelijke kosten-batenanalyse onderzocht. De volgende vragen staan hierbij centraal:
Welke lessen naar de toekomst kunnen getrokken worden? Waar zijn maatschappelijke waarden voornamelijk te realiseren? En welke inzet (financieel/anderszins) hangt hiermee samen?

Van de conclusie en aanbevelingen van het rapport is een PDF beschikbaar.