Analyse aanscherping MPG-norm

Beschrijving

In opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft het EIB een verkenning gedaan naar de impact van een MPG-aanscherping van 0,8 naar 0,5 op de nieuwbouw van woningen. Op basis van gesprekken met marktpartijen is naar voren gekomen dat de aanscherping van de MPG-norm voor een groot deel kan worden gerealiseerd door het nauwkeuriger berekenen van de MPG-score van nieuwbouwwoningen. Voor een kleiner deel zullen ontwerpkeuzes moeten worden gemaakt en andere materialen worden toegepast om de score omlaag te krijgen. Dit gaat voor een deel van de nieuwbouw gepaard met kostenstijgingen. Voor een beperkt deel van de nieuwbouwwoningen (8% tot 19%) is er geen duidelijke manier om te voldoen aan een MPG-score van 0,5. Het gaat hier voornamelijk om kleine grondgebonden woningen en grote appartementengebouwen met relatief kleine appartementen.

Dit concludeert het EIB in de zojuist verschenen studie ‘Analyse aanscherping MPG-norm’.

Van het rapport is een PDF beschikbaar