Woningmarktbeleid in de komende regeerperiode

Categorie:

Beschrijving

10.03.2017

Met de verkiezingen in zicht en na de spectaculaire omslag op de woningmarkt rijst de vraag waar de uitdagingen de komende jaren liggen en hoe verschillende politieke partijen hier op in willen spelen. Het beeld dat uit de verkiezingsprogramma’s naar voren komt is enigszins ontnuchterend. Er zijn diverse dossiers waar de politieke partijen geen doelstellingen voor formuleren of die zelfs in het geheel niet worden genoemd. Daar waar wel ambities worden geformuleerd gaat dit zelden gepaard met het aangeven van de concrete instrumenten die zullen worden ingezet om het doel te realiseren. Er zijn echter wel degelijk goede en vaak eenvoudig te implementeren maatregelen beschikbaar om belangrijke doelen op de woningmarkt te gaan realiseren in de komende regeerperiode.

Dit concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in de zojuist verschenen studie ‘Woningmarktbeleid in de komende Regeerperiode, een verkenning van beleidsmaatregelen aan de hand van verkiezingsprogramma’s’.

De volgende vragen komen in de studie aan bod. Waar gaan de woonwensen naar uit en wat betekent dit voor het ruimtelijk beleid? Hoe kunnen keuzevrijheid en maatwerk op de hypotheekmarkt worden vergroot? Hoe staat het met de betaalbaarheid in de huursector en hoe heeft deze zich ontwikkeld? Is er een bijzonder probleem met het aanbod van ‘middeldure’ huurwoningen? Kan de verhuurderheffing worden ingezet om meer maatschappelijke investeringen tot stand te brengen? Wat voor mogelijkheden liggen er voor duurzaamheidsmaatregelen in de bestaande koopvoorraad en hoe is dit effectief vorm te geven?

Van het rapport is een PDF beschikbaar.