De woningmarkt en het coalitieakkoord

Categorieën: ,

Beschrijving

In het kader van het coalitieakkoord heeft Taco van Hoek, Directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw, een artikel geschreven over de effecten van dit akkoord op de woningmarkt. Het artikel gaat onder meer in op de vraag waarom er subsidie nodig is om woningbouwprojecten te realiseren en welke relatie hier ligt met het ruimtelijk beleid en het betaalbaarheidsbeleid. Ook komen een aantal andere zaken aan bod die actueel zijn bij de beleidsdiscussies over de woningmarkt, zoals de opkoopbescherming en de rol van ouderen.

Ongeveer gelijktijdig met het schrijven van het artikel heeft Taco samen met zijn collega Martin Koning een overleg gehad met Klaas Knot en Olaf Sleijpen van DNB over de betekenis van de hypotheekrenteaftrek, belasting van (groei van) eigen woningvermogen in box 3 en de inkomensnormen op de hypotheekmarkt. Tevens heeft Taco op 1 februari jl. een presentatie verzorgd met aansluitende discussie voor DNB in het kader van “DNB Meets the Expert”. Omdat niet alle vragen aan bod konden komen tijdens de bijeenkomst, is samen met collega’s Julia de Ruiter en Vera Uunk ook nog een korte notitie opgesteld om resterende vragen over deze onderwerpen te beantwoorden. Zowel de presentatie als de hierna opgestelde notitie bieden een aanvulling op de onderwerpen die in het artikel worden behandeld.

De notitie ‘De woningmarkt en het coalitieakkoord’ is hier te downloaden als PDF. De presentatie van Taco van Hoek tijdens de bijeenkomst ‘DNB Meets the Expert’ is via deze link te downloaden en de notitie met vragen en antwoorden naar aanleiding van de presentatie via deze link.