Woningmarktgebieden in de Noordvleugel

Categorieën: ,

Beschrijving

02.11.2015

Op verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) heeft het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) een analyse gedaan van de woningmarktgebieden in de Noordvleugel. Daarbij is onder andere gekeken naar verhuisbewegingen, bestaande instituties en woningprijzen. Naast de woningmarktgebieden is er gekeken naar de betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van de sociale huursector. Dit is gedaan in het kader van de prestatieafspraken tussen gemeenten en woningcorporaties. Er is per beleidsinstrument gekeken naar de effecten en het schaalniveau waarop deze idealiter moet worden afgestemd.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.