Stimuleringsmaatregelen woningbouw

Categorie:

Beschrijving

Met een pakket aan structurele reguleringsmaatregelen kan de nieuwbouw van woningen op middellange termijn worden opgestuwd richting 100.000 per jaar. Meest kansrijk hierbij is het aanwijzen van kleinschalige woonlocaties in het groen en een verruiming van de leennormen voor jonge starters. Op korte termijn kan een pakket aan financiële maatregelen een impuls opleveren waarmee de verwachte tijdelijke dip in de woningnieuwbouw sterk kan worden beperkt.

Dit concludeert het EIB in de zojuist verschenen publicatie ‘Stimuleringsmaatregelen woningbouw’.

Het rapport is hier als PDF te downloaden.