Projectenkalender Waterschapsmarkt 2022-2024

Categorieën: ,

Beschrijving

Het EIB heeft in opdracht van de stuurgroep Samenwerking Waterschapswerken (SWW) de Projectenkalender Waterschapsmarkt 2022 opgesteld. In de periode 2022-2024 zullen de waterschappen 535 projecten op de markt brengen, met een gezamenlijke waarde van 1,8 miljard euro.

Informatie over deze projecten is interessant voor marktpartijen en waterschappen. Van deze projecten is veel informatie voorhanden over onder meer de aard van de activiteiten, de geraamde bouwsomklasse, de beoogde contractvorm, de verwachte datum van aanbesteding en de mate van zekerheid omtrent de start van de aanbesteding. Deze informatie draagt bij aan verbetering van de samenwerking tussen waterschappen en marktpartijen aan de grote maatschappelijke opgaven.

Het rapport is hier als PDF te downloaden.

Verder hebben de waterschappen besloten om hun aankomende projecten te publiceren. een lijst hiervan is hier te downloaden.