Trends waterbouw tot 2025

Categorie:

Beschrijving

20.11.2016

De waterschappen en de marktpartijen in de waterbouw willen de komende jaren meer samenwerken om de grote uitdagingen op de markt aan te gaan. Hiervoor hebben deze partijen gezamenlijk een marktvisie geformuleerd, gericht op dialoog, innovatie en kwaliteit. Het EIB heeft in opdracht van de Unie van Waterschappen, Bouwend Nederland, de Vereniging van Waterbouwers en het Programmabureau Hoogwaterbeschermingsprogramma in beeld gebracht welke trends en uitdagingen in de komende jaren van belang zijn. Hoe zullen de investeringen van de opdrachtgevers in de waterbouw zich ontwikkelen? Hoe wordt de nieuwe manier van samenwerken uitgewerkt in de aanbesteding van projecten? Op welke wijze kunnen innovaties in de sector worden gestimuleerd? Hoe ontwikkelen de bedrijven in de waterbouw zich en hoeveel personeel is de komende jaren nodig?

Deze vragen staan centraal in het rapport ‘Trends waterbouw tot 2025; maatschappelijke opgaven en uitdagingen voor waterschappen en marktpartijen’.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.