Deel op Twitter
Deel op LinkedIn
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn

Orderportefeuilles in de bouw gestegen
De werkvoorraad van de totale bouw is in februari gestegen met twee tiende maand
tot 9,6 maanden.

Bij bedrijven in de utiliteitsbouw namen de orderportefeuilles met drie tiende maand
toe tot 10.6 maanden. Doordat de orderportefeuilles in de woningbouw gelijk bleven op
10,7 maanden werk, namen de totale orderportefeuilles in de burgerlijke en
utiliteitsbouw (b&u) met twee tiende maand toe ten opzichte van januari en kwam
hiermee uit op 10,7 maanden.

Voor de grond-, water- en wegenbouw (gww) bedroeg de stijging eveneens twee tiende
maand en kwam de werkvoorraad uit op 6,6 maanden. Zowel bij de wegenbouw als de
grond- en waterbouw is de werkvoorraad in februari met twee tiende toegenomen.
Hierdoor komt de werkvoorraad bij de wegenbouw uit op 5,8 maanden werk en bij de
grond en waterbouw op 7,5 maanden.

Klik hier voor het volledige persbericht.

Inlichtingen bij Martin Koning
(020) 205 16 00
eib@eib.nl

Deel op Twitter
Deel op LinkedIn

Op 7&8 juni vindt in Helsinki het 85e internationale EUROCONSTRUCT congres plaats. EUROCONSTRUCT is een samenwerkingsverband van 19 Europese onderzoeksinstituten die analyses maken van de ontwikkelingen in de bouw. Halfjaarlijks presenteert EUROCONSTRUCT, met als Nederlandse deelnemer het EIB, een verkenning van de te verwachten bouwproductie in Europa. In deze verkenning staat een analyse van de economische situatie in de bouw centraal. Daarnaast geven deskundigen uit de bouw, de financiële wereld en de wetenschap of van de overheid hun visie op wisselende onderwerpen die van belang zijn voor de structurele ontwikkeling van de bouwsector. Klik hier voor een pdf van het programma op 7&8 juni.

Voor meer informatie kunt u de speciale congres website raadplegen. U kunt zich via de website aanmelden voor het congres.
De door Euroconstruct gepubliceerde onderzoeksrapporten zijn bij het EIB te bestellen.

Inlichtingen bij Oebele Vries
t 020 205 1611
ovries(Replace this parenthesis with the @ sign)eib.nl

Deel op Twitter
Deel op LinkedIn