Werkvoorraad bouw met twee tiende maand gestegen
De werkvoorraad voor de totale bouw is in oktober uitgekomen op 9,8 maanden werk, een stijging van twee tiende maand ten opzichte van september.

De werkvoorraad in de b&u nam met één tiende maand toe naar 10,4 maanden werk. De orderportefeuilles in de utiliteitsbouw namen met drie tiende maand toe en kwamen uit op 10 maanden werk. Bij de woningbouw nam de orderportefeuilles met één tiende maand af naar 10,8 maanden werk.

De orderportefeuille van wegenbouwbedrijven nam met drie tiende maand toe naar 6,9 maanden werk. De werkvoorraad van grond- en waterbouwbedrijven kende een forse stijging van zes tiende maand en kwam uit op 10,2 maanden werk. Voor de gww als geheel nam de werkvoorraad toe met vier tiende maand naar 8,5 maanden werk.

Klik hier voor het volledige persbericht.

Inlichtingen bij Martin Koning
(020) 205 16 00
eib@eib.nl

Deel op Twitter
Deel op LinkedIn
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn

Succes en spanning op de bouwarbeidsmarkt

De bouwnijverheid slaagt er steeds beter in om de werkgelegenheid uit te breiden. In 2018 is de arbeidscapaciteit met ongeveer 4% toegenomen, wat duidelijk uitgaat boven de groei van de werkgelegenheid in de totale economie. Desondanks loopt de spanning nog steeds op en ook de komende twee jaar zal de arbeidscapaciteit sterk moeten toenemen om aan de vraag naar bouwactiviteiten te kunnen voldoen. Op middellange termijn vlakt de groei van de vraag af en komt het aanbod vanuit de opleidingen juist meer op gang. Op lange termijn kan technologische ontwikkeling de vereiste arbeidsvraag significant beperken, zodat meer productie met minder mensen kan worden gerealiseerd.

Dit concludeert het EIB in de zojuist verschenen studie “Trends op de bouwarbeidsmarkt 2018-2023”.

Klik hier voor het volledige persbericht.
Klik hier voor de volledige publicatie.

Inlichtingen bij Taco van Hoek
(020) 205 16 00
eib@eib.nl

Deel op Twitter
Deel op LinkedIn

Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) organiseert op 21 november van 14:30-17:00 een congres over de bouwarbeidsmarkt. Het congres vindt plaats in het Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten te Soesterberg.

Tijdens het congres worden de resultaten gepresenteerd van onderzoek naar de bouwarbeidsmarkt in de periode 2018-2023. Hierbij worden drie thema’s behandeld: schaarste, technologische innovatie en de conjunctuurgevoeligheid van de bouw.

Klik hier voor een PDF van het programma van 21 november.

U kunt zich hier direct aanmelden.

Deel op Twitter
Deel op LinkedIn
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn