Wonen buiten de stad

Het ontwikkelen van woningen buiten het dichtbebouwd stedelijk gebied wordt vanuit het ruimtelijk beleid sterk tegengewerkt. In feite wordt hiermee 65% van het grondoppervlak van Nederland als een soort ‘last resort’ opgevat. Alleen als het echt niet anders kan, mag hiernaar worden gekeken. Dit is zeer opmerkelijk als men aan de andere kant betoogt dat…

Lees artikel