Trends op de bouwarbeidsmarkt 2023-2027

Categorieën: ,

Beschrijving

In de periode 2020-2023 is de bouwsector erin geslaagd om 70.000 voltijds arbeidskrachten aan te trekken. De werkgelegenheid nam met 40.000 arbeidsjaren toe, terwijl met vervanging van personeel als gevolg van pensionering en arbeidsongeschiktheid nog eens 30.000 arbeidsjaren waren gemoeid. Deze groei is gerealiseerd tegen de achtergrond van een gematigde productiegroei en een daling van de arbeidsproductiviteit.

 

Op korte termijn staat de bouwproductie onder druk, waarbij een krimp van 2½% wordt voorzien in het komende jaar. Hierbij kan de werkgelegenheid licht dalen in 2024 en ongeveer stabiliseren in 2025. De spanning op de bouwarbeidsmarkt die nog altijd hoog is, zal daarbij afnemen. Met het aantrekken van de bouwproductie na 2025 zal ook de werkgelegenheid weer toenemen tot een niveau dat iets uitgaat boven het niveau van het afgelopen jaar. Op macroniveau moet het goed mogelijk zijn om in de arbeidsvraag te voorzien. De opleidingen zitten al een tijd in de lift en bieden hiertoe een goede basis. Wel zijn er knelpunten op beroepsniveau. Deze spelen vooral bij installateurs, bij technisch en uitvoerend kaderpersoneel en bij kleine gespecialiseerde beroepen.

Dit concludeert het EIB in de zojuist verschenen studie ‘Trends op de bouwarbeidsmarkt 2023-2027’.

Het rapport is hier als PDF te downloaden. De belangrijkste conclusies zijn ook in infographic 1 en infographic 2 weergegeven.