Lessen over de proportionaliteit van de implementatie van de EPBD 2010

Categorie:

Beschrijving

Vanaf 1 januari 2021 kunnen energielabels uitsluitend nog worden afgegeven door experts die woningen bezoeken om de energetische prestaties van de woning te bepalen. Deze energielabels brengen aanzienlijke kostenverhogingen met zich mee voor woningeigenaren ten opzichte van de huidige situatie met online aan te vragen labels. Het is echter niet aannemelijk dat deze energielabels opbrengsten kennen die niet ook voor een belangrijk deel met het huidige, online label kunnen worden gerealiseerd. Aangaande eisen aan Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG) kan worden gesteld dat kostenoptimaliteit in Nederland, in tegenstelling tot andere landen, in de tijd niet is behaald. Dit concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in de zojuist verschenen Engelstalige studie “Lessons on the proportionality of the implementation of the EPBD directive 2010”.

Klik hier voor de volledige publicatie.