Financiële levensloop

Categorie:

Beschrijving

Deze studie schetst een uitgebreid beeld van de financiële levensloop van diverse generaties werknemers en zelfstandigen. Ervaren jongere generaties een relatief sterkere inkomensterugval na pensionering dan oudere generaties? En in welke mate kunnen zij hun consumptie op peil houden? Verschilt dit beeld tussen werknemers en zelfstandigen? Welke groepen in de samenleving kunnen als kwetsbaar worden aangemerkt? Hoe ontwikkelen de woonlasten van kopers en huurders in de tijd en wat betekent dit voor de vermogensopbouw van beide groepen? Neemt het aandeel van de zorgkosten in de totale uitgaven sterk toe voor ouderen na pensionering? Deze vragen komen aan bod in de zojuist verschenen studie ‘Financiële levensloop’ van het EIB.

De ‘ Financiële levensloop’ is hier als PDF te downloaden.