Verkiezingsprogramma’s tegen het licht: de woningmarkt

Categorieën: ,

Beschrijving

10.03.2021

Hoe willen de politieke partijen de schaarste op de woningmarkt gaan oplossen? Hoe denken zij de betaalbaarheid van het wonen te verbeteren? Hoe willen zij de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad aanpakken? En vooral, wat mag van veel genoemde maatregelen worden verwacht en welke opties blijven buiten beeld in de programma’s?

In het rapport ‘Verkiezingsprogramma’s tegen het licht: de woningmarkt’ worden de belangrijkste plannen van acht politieke partijen richting de woningmarkt verkend. De studie schetst niet de effecten van de individuele programma’s, maar analyseert de type maatregelen die veel worden genoemd en een aantal opvallende maatregelen die in sommige programma’s voorkomen.

Een PDF van het rapport kunt u hier vinden.