Fiscale hervorming van het eigenwoningbezit: afschaffen hypotheekrenteaftrek en overhevelen eigen woning naar box 3

Categorie:

Beschrijving

Het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek en het belasten van het eigen woningvermogen in box 3 heeft grote gevolgen voor de inkomensverdeling in Nederland. Jonge huishoudens worden sterk geraakt door een volledige afschaffing van de hypotheekrenteaftrek, terwijl het belasten van eigen woningvermogen in box 3 vooral 65-plussers raakt. Gemiddeld gaat het bij de hypotheekrenteaftrek al om € 1.500 tot € 2.000 per jaar voor jonge huishoudens, terwijl 65-plussers gemiddeld € 2.000 tot € 3.000 per jaar inleveren. Problematisch is bovendien dat er een grote spreiding is rond de gemiddelden, zodat sommige huishoudens er nog veel meer op achteruitgaan. Voor de woningmarkt leveren de maatregelen per saldo geen gunstige effecten op.

Dit concludeert het EIB in de zojuist verschenen notitie ‘Fiscale hervorming van het eigenwoningbezit: afschaffen hypotheekrenteaftrek en overhevelen eigen woning naar box 3’.

De notitie is hier als PDF te downloaden.