Kleine groene woonlocaties Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Brabant

Categorie:

Beschrijving

Voor de provincies Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Brabant is, analoog aan de eerdere studie
voor Noord-Holland1, een verkenning gemaakt van de potentie voor kleine groene woonlocaties
aansluitend op de bestaande bebouwing. Hieruit blijkt dat er ruimtelijke mogelijkheden zijn
voor bijna 1,3 miljoen woningen in de drie provincies. Door deze mogelijkheden vervolgens te
confronteren met de regionale woningbouwopgave, kan een woningbouwaanbod van 112.000
woningen worden gerealiseerd in de periode tot en met 2030. Hieruit kan worden geconcludeerd
dat zelfs bij strikte ruimtelijke en economische condities in alle drie de provincies de woningnood
belangrijk kan worden teruggedrongen via het concept van een ‘straatje erbij.’

 

Het rapport is hier als PDF te downloaden. De belangrijkste conclusies zijn ook in een infographics weergegeven.