Mogelijkheden voor en effecten van de introductie van een isolatievoucher

Categorieën: ,

Beschrijving

16.03.2021

In het kader van een Nationaal Isolatie Programma wordt onderzocht hoe een impuls kan worden gegeven aan het isoleren van bestaande woningen. Eén van de voorstellen binnen dit programma is het introduceren van een isolatievoucher om eigenaren van slecht geïsoleerde woningen te stimuleren om isolatiemaatregelen te nemen.

Het EIB heeft in opdracht van Bouwend Nederland, Natuur & Milieu en de Nederlandse vereniging Duurzame Energie een globale verkenning gemaakt van de effecten van een isolatievoucher. Hoe zou de vormgeving van de voucher eruit kunnen zien? Hoeveel woningeigenaren zullen naar schatting gebruik maken van de voucher en hoeveel overheidsmiddelen zullen hiervoor moeten worden vrijgemaakt. Wat is de energiebesparing die hiermee kan worden gerealiseerd en wat levert dit op in termen van CO2-reductie? Hoeveel additionele investeringen zullen er plaatsvinden en wat is de werkgelegenheid in de bouwsector die hiermee gepaard gaat?

Deze vragen staan centraal in de notitie ’Mogelijkheden voor en effecten van de introductie van een voucher voor isolatie werkzaamheden’. Klik hier om de PDF te downloaden.