Kleine groene woonlocaties Noord-Holland

Categorie:

Beschrijving

Uit onderzoek onder 23 gemeenten in de provincie Noord-Holland is gebleken dat ook bij strikte
ruimtelijke condities een kwart van de totale woningbouwopgave in deze dichtbevolkte
provincie kan worden gerealiseerd via het concept van ‘straatje erbij’. Aangezien het hier gaat
om aanvullende mogelijkheden voor woningbouw bovenop de bestaande binnenstedelijke
plannen biedt dit een zeer effectieve strategie om de woningnood op te lossen. Om dit te
realiseren is aanpassing van het provinciaal beleidskader nodig dat tot op heden vrijwel geen
ruimte biedt voor kleinschalige woningbouw buiten bestaand stedelijk gebied.

 

Het rapport is hier als PDF te downloaden. De belangrijkste conclusies zijn ook in een infograhics weergegeven.