Deel op Twitter
Deel op LinkedIn
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn

In augustus zijn de orderportefeuilles in de burgerlijke en utiliteitsbouw ten opzichte van juni met drie tiende maand gestegen tot 6,6 maanden. De orderportefeuille in de woningbouw nam met een tiende maand toe tot 6,6 maanden. De orderportefeuille in de utiliteitsbouw nam in twee maanden tijd toe met zeven tiende maand tot 6,7 maanden. In de grond-, water- en wegenbouw nam de orderportefeuille in augustus ten opzichte van juni af met vier tiende maand naar 6,1 maanden. In de gehele bouw bedraagt de orderportefeuille 6,5 maanden.

Klik hier voor het volledige persbericht.

Inlichtingen bij Taco van Hoek
t 020 205 1610
tvhoek(Replace this parenthesis with the @ sign)eib.nl

Deel op Twitter
Deel op LinkedIn
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn

Uit een evaluatie van de Starterslening blijkt dat ruim 70% van de gebruikers de Starterslening gebruikt om versneld toe te treden op de woningmarkt. Zonder Starterslening had de gebruiker geen woning gekocht of één tot twee jaar gewacht met de aankoop van de woning. De 13.000 Startersleningen zorgen in 2013-2014 naar schatting voor 22.000 extra transacties op de woningmarkt en tot de aankoop van bijna 8.000 extra nieuwbouwwoningen. Het gaat om bijna 10% van de totale productie van koopwoningen. Dit concludeert het EIB in het zojuist verschenen rapport ‘Gebruik en effecten van de Starterslening’ dat is opgesteld op verzoek van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).

Uitgebreide enquête onder deelnemers Starterslening

Onderdeel van het onderzoek was een enquête onder de gebruikers van de Starterslening. Ruim 1.550 gebruikers hebben deelgenomen aan de enquête. Hieruit blijkt dat de gemiddelde leeftijd van de starter 27 jaar is en de Starterslening wordt gebruikt voor de aanschaf van een woning met een gemiddelde prijs van € 157.400. Van de gebruikers verhuist 47% vanuit het ouderlijk huis en 34% gebruikt de Starterslening om door te stromen vanuit de gereguleerde huursector naar de koopsector.

Woningbouw effectief gestimuleerd met de Starterslening

De extra vraag naar nieuwbouwwoningen leidt tot meer bouwproductie en werkgelegenheid. In totaal is in de periode 2013-2015 sprake van € 590 miljoen extra bouwproductie en gemiddeld ruim 1.600 extra fulltime banen. In latere jaren zal er, doordat er vraag uit de toekomst vervroegd is, minder bouwproductie zijn. Inclusief dit negatieve effect in latere jaren zorgt de Starterslening voor € 260 miljoen aan extra bouwproductie.

Rijksbudget voor Starterslening eind 2014 uitgeput

Afgaande op het wekelijkse aantal aanvragen zal het rijksbudget eind 2014 zijn uitgeput. Door de uitputting van het rijksbudget bestaat er onzekerheid of en in welke mate gemeenten de regeling zullen voortzetten. Als door het vervallen van de cofinanciering van het Rijk de helft minder aan Startersleningen kan worden verstrekt, dan leidt dit de komende twee jaar tot cumulatief € 400 miljoen minder bouwproductie dan het geval zou zijn als de cofinanciering wordt voortgezet.

Van het rapport “Gebruik en effecten van de Starterslening” is een PDF beschikbaar.

Inlichtingen bij Taco van Hoek
t 020 205 1610
tvhoek(Replace this parenthesis with the @ sign)eib.nl

Deel op Twitter
Deel op LinkedIn