Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2021

10,00

Beschrijving

29.01.2021

De bouw is tijdens de coronacrisis grotendeels buiten schot gebleven. De totale productie is slechts licht gekrompen en de ontwikkeling van voorlopende indicatoren in het afgelopen jaar wijst ook niet op een sterke teruggang van de productie dit jaar. Hoe is deze ontwikkeling te verklaren en waarom wijkt het beeld hier af van de ervaringen tijdens eerdere economische crises? Welke onderdelen van de bouwproductie zijn beïnvloed door de coronacrisis en waar zijn andere factoren bepalend geweest voor het verloop? Wat zijn de gevolgen van het geleidelijk afbouwen van steunregelingen van de overheden dit jaar voor de klanten van de bouw? Komen de lagere overheden financieel in de knel dit jaar en werkt dit door naar de infrastructuur? Wat betekent het stikstofdossier voor de infrasector op korte en middellange termijn? Hoeveel woningen bouwen wij de komende jaren en wat betekent het reeds afgesproken overheidsbeleid voor de productie in deze periode? Welke rol speelt de energietransitie in het productiebeeld van de bouw? En, ten slotte: wat betekenen al deze ontwikkelingen voor de werkgelegenheid in de sector in de komende jaren?

Deze vragen staan centraal in de ‘Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2021’.

 

U heeft de mogelijkheid om het product direct af te rekenen met iDeal. De publicatie zal 3 tot 5 werkdagen na bestelling worden verzonden.