IFD in de infrastructuur

Categorieën: ,

Beschrijving

In opdracht van de provincie Noord-Holland en Koninklijke Bouwend Nederland is een analyse uitgevoerd van de kansen om industrieel, flexibel en demontabel bouwen (IFD) toe te passen bij de infrastructuuropgaven van provincies en gemeenten in de komende decennia. Deze infrabeheerders staan voor een grote uitbreidings- en vervangingsopgave, onder meer op het gebied van bruggen en viaducten. Het onderzoek brengt in beeld welke factoren bepalend zijn voor de kansen van IFD. Daarnaast is een raming gemaakt van de effecten van het toepassen van IFD in vergelijking met de traditionele bouwmethode. Dit betreft onder meer de gevolgen voor de ontwerp- en bouwkosten en de effecten op de bouwtijd en de verkeershinder. Ook wordt ingegaan op de kansen van IFD voor circulariteit in de infrastructuur.

Het onderzoek gaat verder in op de kansrijke maatregelen en acties die opdrachtgevers en opdrachtnemers samen met andere actoren op de inframarkt kunnen nemen om het IFD-potentieel te realiseren. De analyse richt zich primair op de periode 2025-2035 die  gekenmerkt wordt door een eerste vervangingspiek bij bruggen en viaducten.

Op woensdag 18 januari 2023 overhandigden Bouwend Nederland voorzitter Maxime Verhagen en Jeroen Olthof, Gedeputeerde van Noord-Holland het rapport op de Infratech aan Jaap Smit, voorzitter van IPO.

U kunt het rapport via deze link downloaden.