Actualisatie en regionalisatie bedrijfstakramingen

Beschrijving

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken (EZK) heeft het EIB een actualisatie en regionalisatie van de bedrijfstakramingen uit de studie ‘Ruimte voor economische activiteit tot 2030’ uitgevoerd. Voor 18 bedrijfstakken zijn de structurele ontwikkelingen van de toegevoegde waarde en de werkgelegenheid voor de periode 2020-2032 bij een lage en een hoge groeiscenario in beeld gebracht. Dit is zowel gedaan op nationaal niveau als voor de 40 afzonderlijke COROP-gebieden. Aanvullend wordt ook een doorkijk gegeven van de economische ontwikkeling per COROP-gebied tot 2040.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Van de regionale ramingen van de 18 bedrijfstakken is ook een tabellenset beschikbaar