Bouw in beeld 2015-2016

Categorie:

Beschrijving

30.12.2016

Bouw in beeld laat zien hoe werkgevers, werknemers en zzp’ers denken over actuele zaken in hun branche. Jaarlijks wordt hiervoor een enquête op het internet uitgevoerd in opdracht van de Programmaraad Bouwnijverheid. Aan het onderzoek over 2015-2016 werkten zo’n 3.200 respondenten mee.

Deze aflevering van Bouw in beeld besteedt aandacht aan de personeelsvoorziening van bedrijven, de effecten van de Wet werk en zekerheid, de effecten van de Wet beoordeling arbeidsrelaties en de effecten van de Wet aanpak schijnconstructies.

Daarnaast wordt stilgestaan bij de positie van gehandicapte werknemers, bij veilig en gezond werken, bij scholingsbehoefte en loopbaan, bij werkzekerheid en bij zzp’ers en hun opdrachtgevers.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.