Monitor ZZP’ers Bouw 2016 – tweede halfjaar

Categorie:

Beschrijving

30.03.2018

De publicatie ‘Monitor ZZP’ers Bouw’ betreft een halfjaarlijkse rapportage over de gang van zaken bij zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). De monitor betreft vragen over de ontwikkelingen in het tweede halfjaar van 2016. Hoeveel uren werkten zzp’ers per week in deze periode? Welk uurtarief brachten zij meestal in rekening? Wat waren de ontwikkelingen m.b.t. de werkvoorraad en de bezettingsgraad? Was er sprake van omzetgroei en hoe ontwikkelde zich het inkomen van zzp’ers? En hadden zzp’ers te maken met specifieke knelpunten in de bedrijfsvoering?

Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de Programmaraad Bouwnijverheid. De uitkomsten zijn gebaseerd op een halfjaarlijkse internetenquête onder zzp’ers in de bouw.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.