Archief:

Sterke groei waterbouwmarkt in 2018 en 2019

De waterbouwmarkt maakt dit jaar en volgend jaar een sterke groei door met in totaal 10% toename in twee jaar tijd. De markt bereikt daarmee in 2019 een omvang van € 2,8 miljard. Rijkswaterstaat, goed voor 30% van de markt, investeert deze jaren meer in dijken, vaarwegen en kades. Bij de waterschappen (35% van de markt) nemen de investeringen in 2018 en 2019 af. Tussen 2018 en 2023 is veel nieuw personeel nodig, zowel vanwege de marktgroei als de vergrijzing bij de waterbouwbedrijven. De waterbouwmarkt wordt in de komende jaren gekenmerkt door pieken en dalen in de productie, ook regionaal. Meer continuïteit op de markt zou gunstig zijn met het oog op de benodigde investeringen in innovatie, de beschikbare budgetten en de aantrekkingskracht van de sector op de arbeidsmarkt.

Dit blijkt uit de marktstudie ‘Opgaven en kansen voor de waterbouw 2018-2028; conclusies op hoofdlijnen’ van het EIB in opdracht van de Vereniging van Waterbouwers.

Klik hier voor de volledige publicatie.
Klik hier voor het volledige persbericht.

Inlichtingen bij Paul groot
(020) 205 16 15
pgroot@eib.nl

Deel op Twitter
Deel op LinkedIn