Orderportefeuilles in de gww verder gedaald

Orderportefeuilles in de gww verder gedaald De orderportefeuilles in de grond-, water- en wegenbouw zijn in de laatste maanden sterk gedaald. De gemiddelde werkvoorraad is sinds juni gedaald van 7,3 naar 6,6 maanden werk. Deze daling komt vooral voor rekening van de grond- en waterbouw; De gemiddelde werkvoorraad voor deze sector daalde in september met…

Lees artikel

Lichte afname werkvoorraad bouw in juni

De werkvoorraad voor de totale bouw is in juni met een tiende maand gedaald tot 10,1 maanden werk. De werkvoorraad bij wegenbouwbedrijven daalde in juni met drie tiende maand naar 5,7 maanden werk. In de grond- en waterbouw nam de werkvoorraad met één tiende maand af naar 8,8 maanden werk. Per saldo namen de orderportefeuilles…

Lees artikel

Sterke toename werkvoorraad utiliteitsbouw in mei

De werkvoorraad in de burgerlijke en utiliteitsbouw is in mei met drie tiende maand gestegen tot 11,5 maanden werk. De werkvoorraden van utiliteitsbouwbedrijven zijn met vier tiende maand gestegen naar 10,7 maanden werk. De orderportefeuilles bij woningbouwbedrijven stegen met twee tiende maand tot 12,2 maanden werk. De werkvoorraad bij gww-bedrijven steeg in mei met twee…

Lees artikel

Afname werkvoorraad in de grond- en waterbouw

Afname werkvoorraad in de grond- en waterbouw In de grond- en waterbouw daalde de werkvoorraad in april met drie tiende maand naar 8,9 maanden werk. Hiermee ligt de werkvoorraad ruim één maand lager dan een half jaar geleden. Bij wegenbouwbedrijven bleven de orderportefeuilles op 5,8 maanden werk. Per saldo nam de werkvoorraad van gww-bedrijven met…

Lees artikel