Uittreders in de bouw

Categorieën: ,

Beschrijving

In opdracht van het O&O-fonds Afbouw heeft het EIB een analyse uitgevoerd naar de uittreders in de afbouwsector. Hierbij is in kaart gebracht wat werknemers gaan doen nadat ze uittreden en wat de belangrijkste redenen zijn om de sector te verlaten. Dit is onderzocht door middel van een analyse van microbestanden van het CBS en een enquête onder werknemers die de afbouw in de periode 2017-2019 hebben verlaten.

Jaarlijks blijkt 7% van de werknemers tussen de 20 en 65 jaar, circa 550 personen, uit de sector te stromen. Ruim de helft hiervan gaat in een andere sector werken. Om deze groep te behouden kunnen bedrijven de bedrijfsvoering en het loopbaanperspectief verbeteren en de waardering van werknemers vergroten. Daarnaast kan de sector ook zorgen voor een betere begeleiding van jonge werknemers en conflictbemiddeling tussen werknemers en bedrijven.

Een andere belangrijke groep uittreders betreft werknemers die arbeidsongeschikt of ziek raken, vaak vanwege de hoge fysieke werkbelasting in de sector. Hier ligt onder jongere werknemers nog potentie. Hun duurzame inzetbaarheid in de afbouw kan vergroot worden door vroegtijdige detectie van gezondheidsproblemen en door het gebruik van hulpmiddelen op de bouwplaats te stimuleren.

 

Uittreders in de afbouw is hier als PDF te downloaden