Sectoranalyse afbouw

Categorie:

Beschrijving

In opdracht van O&O-fonds Afbouw heeft het EIB een sectoranalyse uitgevoerd op het gebied van duurzame inzetbaarheid van werknemers in de afbouwsector. Bij deze sectoranalyse is onderzocht wat de samenstelling is van het werknemersbestand, de verwachte arbeidsvraag is tot en met 2025, hoe zwaar afbouwberoepen zijn en welke maatregelen op het gebied van duurzame inzetbaarheid al in de afbouw worden genomen.

Belangrijkste resultaat is dat de meeste afbouwberoepen relatief zwaar zijn en dat er aanvullende maatregelen genomen kunnen worden om duurzame inzetbaarheid van werknemers te verbeteren. Hierbij is onder andere gekeken naar vervroegd pensioen voor bouwplaatswerknemers in de afbouw.

Het rapport is hier als PDF te downloaden.