Monitor ZZP’ers Bouw 2018 – eerste halfjaar

Categorieën: ,

Beschrijving

07.06.2019

De publicatie ‘Monitor ZZP’ers Bouw’ betreft een halfjaarlijkse conjunctuurmeting onder zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) werkzaam in de bouw. Dit rapport betreft ontwikkelingen in het eerste halfjaar van 2018. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de partijen betrokken bij de CAO Bouw en Infra. De uitkomsten zijn gebaseerd op een halfjaarlijkse internetenquête onder zzp’ers in de bouw.

Tijden zijn gunstig voor zzp’ers in de bouw. De groei van het aantal zzp’ers zet verder door en hun gemiddelde uurtarieven zijn gestegen. Daarnaast hebben zzp’ers het steeds drukker en beoordelen zij hun werkvoorraad als positief. Ongeveer twee derde van de zzp’ers wil in de toekomst als zzp’er blijven werken.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.