Monitor bouwketen – voorjaar 2020

Categorie:

Beschrijving

22.07.2020

Het EIB brengt halfjaarlijks de belangrijkste conjunctuurontwikkelingen van bedrijven in de gehele bouwketen in beeld. Welke recente economische ontwikkelingen doen zich in de bouwsector voor? Wat is de ontwikkeling van de orderportefeuilles van de bedrijven? Welke omzetverwachtingen hebben bouwondernemers? Verwachten deze bedrijven het personeelsbestand uit te breiden of nog verder in te krimpen? Zijn er uiteenlopende ontwikkelingen tussen de verschillende schakels in de bouwketen?

In de ‘Monitor bouwketen – Voorjaar 2020’ komen deze vragen aan bod ten aanzien van architectenbureaus, ingenieursbureaus, bouwbedrijven en installatiebedrijven. De monitor wordt uitgevoerd in opdracht van Cenco Bouw, een samenwerkingsverband bestaande uit Bouwend Nederland, de Koninklijke Branchevereniging van Nederlandse Architecten, Koninklijke NLingenieurs, en Techniek Nederland.

Daarnaast zijn er extra vragen aan een deel van de bedrijven gesteld over belemmeringen in de bedrijfsvoering naar aanleiding van de problematiek rondom PAS en PFAS.

De ‘Monitor bouwketen – voorjaar 2020’ is hier als PDF te downloaden.