Bouw in beeld 2014-2015

Categorie:

Beschrijving

22.12.2015

Bouw in beeld laat zien hoe werkgevers, werknemers en zzp’ers denken over actuele zaken in hun branche. Jaarlijks wordt hiervoor een enquête op het internet uitgevoerd in opdracht van de Programmaraad Bouwnijverheid. Aan het onderzoek over 2014-2015 werkten zo’n 3.400 respondenten mee.

Social return, het streven naar meer arbeidsparticipatie van mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt, is één van de onderwerpen die in Bouw in beeld worden belicht. Zijn bedrijven bereid mensen onder social return in dienst te nemen? Hebben zij dergelijke werknemers al in dienst? Wat vinden ‘reguliere’ werknemers van social return? Zien zij social return als een bedreiging voor hun eigen baan?

In de bouw zijn diverse CAO’s van kracht. Vindt er een verschuiving plaats in de toepassing van CAO’s? Weten werknemers welke CAO voor hun wordt toegepast? Hoe ervaren zij de naleving van de CAO?

Hoe is het gesteld met de vitaliteit van werknemers en zzp’ers in de bouw? Hoe oordelen zij over de zwaarte van hun beroep en hun fysieke en mentale conditie? De pensioenleeftijd gaat verder omhoog. Denken zij hun beroep of bedrijf tot op hogere leeftijd te kunnen blijven uitoefenen?

De crisis heeft de bouw hard getroffen. Veel bedrijven zijn failliet gegaan en velen raakten hun baan kwijt. Hoe is het werknemers en zzp’ers tijdens de crisisjaren vergaan? Hoe ervaren werknemers hun werkzekerheid? Merken zij een verslechtering van hun arbeidsvoorwaarden? Konden zzp’ers tijdens de crisisjaren een inkomen uit hun bedrijven halen dat hoog genoeg was om van te leven? Hebben zij soms overwogen hun zzp-schap te beëindigen en weer een baan als werknemer te gaan zoeken?

Van het rapport is een PDF beschikbaar.