De pensioenleeftijd in de bouw en infra

Categorie:

Beschrijving

04.11.2019

Voor iedereen geldt dezelfde AOW-leeftijd, terwijl loopbanen in de praktijk sterk uiteen kunnen lopen in termen van bijvoorbeeld het aantal gewerkte jaren of werkomstandigheden. Tegen deze achtergrond hebben de sociale partners in de bouw het EIB gevraagd om de mogelijkheden rond het aanbrengen van meer maatwerk in de pensioenleeftijd te verkennen.

Op welke wijze zou de pensioenleeftijd meer afgestemd kunnen worden op het arbeidsverleden? Welke extra uitgaven gaan hiermee gepaard en staan hier eventueel besparingen tegenover? En, ten slotte, is een regeling ook uitvoerbaar?

Deze vragen staan centraal in de studie ‘De pensioenleeftijd in de bouw en infra’.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.