Verwachtingen voor de toekomst op de korte, middellange en lange termijn

Elke dag moeten organisaties besluiten nemen die afhankelijk zijn van een beoordeling van de toekomst. Met informatie uit prognoses en scenario’s kunnen beleidsmakers betere inschattingen maken over wat er in de toekomst kan gebeuren en onzekerheid daarover verminderen.

Het EIB maakt prognoses en scenario’s over de ontwikkeling van de bouw en gebouwde omgeving voor overheden, belangenorganisaties en bedrijven.
De prognoses geven inzicht in verwachtingen op de korte of middellange termijn, bijvoorbeeld over de ontwikkeling van de productie en werkgelegenheid per sector.

Scenario’s bieden verschillende toekomstperspectieven voor de lange termijn. In opdracht van Aedes, Bouwend Nederland en het ministerie van BZK voert het EIB een scenariostudie uit naar de gebouwde omgeving tot 2040. Welke uitdagingen liggen er rond wonen, werken en infrastructuur. Hoe kunnen we belangrijke maatschappelijke opgaven hierin realiseren en (blijven) bekostigen?

Het EIB helpt beleidsmakers met prognoses en scenario’s beslissingen te onderbouwen en te versterken.