tel: 020-205 1613
email: mkoning@eib.nl

Martin Koning is econometrist en is sinds 1 februari 2007 werkzaam bij het EIB. Op het moment is hij senior projectleider en MT-lid.

Martin geeft onder andere leiding aan prognoses van de productie en werkgelegenheid voor de bouwsector en beleidsanalyses rond de bouw en de bouwarbeidsmarkt. Voorbeelden hiervan zijn maatregelen rond de arbeidsmarkt (vitaliteit van ouderen, werkloosheid, flexibilisering, ZZP’ers, vervroegde pensionering zware beroepen), duurzaamheid (Energieakkoord, verplicht energielabel kantoren), woningmarkt (efficiëntere vormgeving huurtoeslag), versterking positie bouwconsument (kwaliteitsborging, benchmarking) en aanbestedingen (onderzoek naar betere prikkels voor innovatie in de aanbestedingspraktijk van RWS). Zowel bij het EIB als bij het CPB heeft Martin veel onderzoek verricht naar de kosteneffectiviteit van maatregelen en de sectorale doorwerking ervan.