Helder inzicht in de effectiviteit en risico’s van verschillende beleidsopties

Het EIB voert diverse beleidsanalyses voor gemeenten, regio’s en ministeries uit. Vragen die daarbij centraal staan zijn: welke beleidsinstrumenten zijn effectief in de context van toekomstige onzekere ontwikkelingen en welke beleidsstrategie is optimaal bij onzekerheid. Welke onzekerheden zijn cruciaal voor het beleid en hoe kan het beleid het beste omgaan met risico’s?

Het EIB kan u ondersteunen met de vormgeving van een toekomstige beleidsstrategie en invulling van specifieke beleidsinstrumenten. Hiervoor hanteren we veelal analyse instrumenten als toekomstscenario’s en marktverkenningen, ex-ante beleidsevaluatie zoals multi criteria analyses, effectstudies of kosten-baten analyses en risicoanalyses. Een interactieve inrichting van het onderzoeksproces met interviews of participatieve workshops met bijvoorbeeld beleidsmakers speelt daarbij een belangrijke rol voor een goede inbedding in het beleidsproces. Daarnaast kunnen ex-post evaluaties van reeds gevoerd beleid belangrijke inzichten opleveren voor verbetering van beleid.

Voorbeelden van dergelijke beleidsanalyses uitgevoerd door het EIB zijn kosten-baten analyses van beleid voor krimpregio’s of de vormgeving van een beleidsstrategie voor de regionale woningbouw. Recent heeft het EIB de effecten van de verhuurderheffing in beeld gebracht en daarbij aanbevelingen voor verbetering van het beleid gedaan. Het EIB heeft ruime ervaring met dergelijke beleidsanalyses voor ministeries en verschillende regio’s in Nederland.