Mobiele werktuigen in de bouw

In de bouw komt steeds meer aandacht voor de inzet van emissieloze mobiele werktuigen. Dit draagt bij aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord, het Schone Lucht Akkoord en de adviezen van de Commissie Remkes over het stikstofbeleid. Voor lichte mobiele werktuigen is vervanging door emissieloze alternatieven momenteel financieel aantrekkelijk. Wel zijn er operationele knelpunten zoals…

Lees artikel

Impuls voor gemeentelijke infrastructuur genereert € 1 miljard aan extra investeringen

Gemeenten staan voor grote uitdagingen op het gebied van bereikbaarheid, verkeersveiligheid en klimaatbestendigheid. De financiële positie van de gemeenten is door de coronacrisis echter verzwakt. Door budgetten van bestaande financiële regelingen vanuit het Rijk tijdelijk te verhogen en versneld in te zetten, kan in de periode 2021-2023 in totaal € 1 miljard aan extra gemeentelijke…

Lees artikel

Monitoring Bouwagenda

De Bouwagenda is ruim vier jaar operationeel geweest en beoogde diverse opgaven op het terrein van verduurzaming, circulariteit en productiviteit te versnellen en op te schalen. Het EIB is gevraagd om gedurende de loopduur van de Bouwagenda de voortgang van doelen en acties te monitoren. Hiertoe is in de zomer van 2020 een tussenmeting gepubliceerd…

Lees artikel