Prijspeiling en internationale vergelijking van het NTA 8800 energielabel

Met dit onderzoek is invulling gegeven aan het monitoren van de prijsontwikkelingen van het NTA 8800 energielabel (uitgevoerd door Ecorys) en het uitvoeren van een internationale vergelijking (EIB). Uit de internationale vergelijking blijkt dat, ook wanneer rekening wordt gehouden met het beschikbare inkomen in de verschillende lidstaten, de prijs van het energielabel in Nederland (€…

Lees artikel

Fiscale hervorming eigenwoningbezit heeft grote gevolgen voor de inkomensverdeling

Het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek en het belasten van het eigen woningvermogen in box 3 heeft grote gevolgen voor de inkomensverdeling in Nederland. Jonge huishoudens worden sterk geraakt door een volledige afschaffing van de hypotheekrenteaftrek, terwijl het belasten van eigen woningvermogen in box 3 vooral 65-plussers raakt. Gemiddeld gaat het bij de hypotheekrenteaftrek al om…

Lees artikel

Stikstofproblemen voor groot deel van infraprojecten goed oplosbaar

Een derde deel van de infrastructuurinvesteringen in Nederland in de periode tot 2030 leidt door extra verkeer tot hogere stikstofdeposities in Natura 2000-gebieden. De extra stikstofdepositie is voor 90% van deze investeringen zeer beperkt van omvang. Deze beperkte deposities zijn tijdens de aanleg van infrastructuur echter niet op te lossen, zodat stikstofruimte elders moet worden…

Lees artikel