Woningmarkt in Twente

Categorie:

Beschrijving

11.04.2017

Voor de regio Twente is onderzoek gedaan naar de belangrijkste trends en ontwikkelingen voor de periode tot 2030, met een doorkijk naar 2040. Hierbij is zowel de kwantitatieve als kwalitatieve ontwikkeling van de woningvraag in kaart gebracht. Daarnaast is een aantal strategische opgaven voor met name de woningcorporaties in kaart gebracht.

Hoeveel huishoudens komen er nog bij in Twente in de periode tot 2030? Treedt daarna krimp in? Hoe ontwikkelen de verschillende doelgroepen zich en wat betekent dit voor de vraag in de verschillende woningmarktsegmenten? Hoe kunnen de corporaties in Twente goed omgaan met een afname van de vraag in het gereguleerde huursegment? Leidt passend toewijzen tot grote knelpunten in de corporatievoorraad? Liggen er grote opgaven op het gebied van verduurzaming of extramuralisering van de zorg? Hoe zit het met de leefbaarheid van wijken in Twente?

Deze en andere vragen staan centraal in de studie ‘Woningmarkt in Twente’

Van het rapport is een PDF beschikbaar.