Effectief planaanbod en nationale bouwambities

Categorie:

Beschrijving

13.05.2019

Het kabinet heeft de Nationale Woonagenda opgesteld, waarin de ambitie is uitgesproken om tot 2025 jaarlijks 75.000 woningen te bouwen om zo vraag en aanbod op de woningmarkt beter in balans te brengen. Is deze ambitie voldoende om tegemoet te komen aan de woningvraag? Hoe verhoudt de ambitie zich tot de woningbouwproductie die in de afgelopen jaren daadwerkelijk tot stand is gekomen? Zijn er voor de komende jaren voldoende woningen in plannen vastgelegd om deze ambitie te kunnen verwezenlijken? Hoe ziet de kwalitatieve invulling van de woningbouwproductie eruit? Welke acties kunnen worden ondernomen om de woningmarkt beter in balans te brengen?

Deze vragen staan centraal in het onderzoek ‘Effectief planaanbod en nationale bouwambities’, dat in opdracht van Bouwend Nederland is uitgevoerd.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.