Bouwkosten, -prijzen en winstgevendheid

Category:

Beschrijving

24.09.2019

Dit onderzoek geeft een beeld van de samenhang tussen kosten, prijzen en winstgevendheid voor verschillende categorieën bouwbedrijven tijdens verschillende conjuncturele fasen. De volgende vragen worden beantwoord in de rapportage:

Hoe hebben de input- en outputprijzen zich ontwikkeld in de afgelopen jaren? En hoe heeft de winstgevendheid van de verschillende type bouwbedrijven, zoals b&u- en gww-bedrijven, zich ontwikkeld? Zijn er overeenkomsten te zien tussen de prijsontwikkelingen en de winstgevendheid van bedrijven? In welke mate is er sprake van conjunctuurgevoeligheid bij de verschillende type bedrijven in de bouwsector? Welke maatregelen kunnen er genomen worden om de conjunctuurgevoeligheid van de bouwsector te beperken?

Van het rapport is een PDF beschikbaar.