Vooruitzichten bouw: Dynamisch productiebeeld?

De gevolgen van corona voor de bouw zijn tot nu toe beperkt gebleven. Na een kleine daling van de bouwproductie in 2020 trad afgelopen jaar weer productiegroei op door een sterk herstel bij zowel de nieuwbouw van woningen als van utiliteitsgebouwen. Zal het dynamische beeld van de nieuwbouw ook de komende jaren doorzetten? Welke rol speelt het overheidsbeleid hierbij? Wat betekenen de verduurzamingsinvesteringen voor de herstel en verbouw? En zullen de investeringen in de infrastructuur na een relatief lange periode van stagnatie de komende jaren de weg omhoog vinden? En wat zijn de gevolgen van het productiebeeld voor de arbeidsvraag in de komende jaren?

Paneldebat: Woningmarktbeleid Rutte IV

Hoe gaat het nieuwe kabinet uitvoering geven aan de plannen uit het coalitieakkoord van Rutte IV om de woningnood te lijf te gaan? Hoe realistisch is de beoogde versnelling van de woningbouw naar 100.000 woningen per jaar? En kan veel extra geld de woningnood stevig terugdringen in de komende kabinetsperiode? Komt er een koerswijziging in de ruimtelijke ordening? Wordt vol ingezet op aanbodverruiming en wat voor volumes kan de bouw aan de komende jaren? En wat is de visie vanuit de corporatiewereld op de aangekondigde plannen? Hoe wordt de verruimde investeringscapaciteit door het afschaffen van de verhuurderheffing ingevuld?  Deze vragen komen aan bod tijdens het paneldebat ‘Woningmarktbeleid Rutte IV’.

Programma

14.00
Welkom

Welmoed Sijtsma – Journalist

14.10
Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid

Taco van Hoek – Directeur EIB

14.45
Paneldebat ‘Woningmarktbeleid Rutte IV’ o.l.v. Welmoed Sijtsma

Laura Bromet – Tweede kamerlid GroenLinks

Maarten van Duijn – Directievoorzitter Heijmans

Henk Peter Kip – Directievoorzitter Mitros

Olaf Sleijpen – Directielid De Nederlandsche Bank

16.30
Sluiting

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via https://www.eib.nl/aanmelden-congres-verwachtingen/.
Deelname aan het webinar is kosteloos. Indien u een gedrukt exemplaar wenst van de publicatie ‘Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2022’, dan kunt u dit na het webinar via onze website bestellen.

Locatie

In verband met Covid-19 is het jaarcongres ook dit jaar helaas niet op locatie, maar digitaal middels een webinar. Een aantal dagen voorafgaand aan het webinar ontvangt u van ons de link waarmee u het webinar kunt bijwonen.